Mércores, 5 de agosto, 21.30:


Catriona McKay & Chris Stout

(entrada libre)


Xoves, 6 de agosto, 21.30:


Josep Mª Ribelles

Roi Casal

(entrada libre)